ب نام خالق حضرتم

سلام اقا جونم

اقاي خوبم؟سرورم؟حضرتم؟

منو ك ميشناسي؟

اره اقا ميدونم تو همه ي روسياهاي عالم رو ميشناسي...

اقاجونم

من همون دختر روسياهيم 

ك تورو ميشناختم اما يادم رفته بودي

اقاي من

من ميدونستم تو كي هستي 

ميدونستم ي روزي مياي 

ولي يادم رفته بود شايد اون روز يكي از روزاي عمر من باش

اقاي من 

گناهكارم 

ذليل درگاهتم 

اقا نميدونم چجوري صدات كنم ك

اوج عشقم رو بهت نشون بدم

اوج شوقم برا ديدارت 

برا يارت بودن

اقاي عزيزم

سرور من 

كلمات عاجزن از اين كه خوبي تورو نشون بدن

اقا من همون كسيم  ي روزي

فك ميكردم دختر بودن يني اينكه لاكاي رنگي رنگي 

دختر بودن يني دلاي لنگي 

فك ميكردم دختر بودن يني تو جيم ثانيه بتوني دل ي پسرو بقاپي

فك ميكردم دختر بودن يني همه نگات كنن

فك ميكردم دختر بودن يني ناز وادا و عشوه برا جنس مخالف

عجب فكراي خركي داشتم اقاجون

اقاجون

ميخام بگم دختر بودن يني

داشتن ناز وادا و عشوه تو كيسه  دلت برا اقاي خونت

دختر بودن يني دلرباي برا اقاي خونه

دختر بودن يني وقت اذون زود لاكاتو پاك كني بري وضو بگيري

دختر بودن يني نگهداشتن خودت و محبتت برا اقاي خونت 

دختر بودن يني اوج محبت

دختر بودن يني حفظ متانت

دختر بودن يني حفظ عدالت

عدالتي ك هر كي دستشو بزاره رو سهم خودش

يني ب اوني ك كنارته راضي باشي

نخاي بقيه هم بخانت

اقا جونم خيلي دوست دارم

اقا جونم

منوببخش

اقا غلط كردم

اقا اشتباه كردم

من دختر پاك درگاهتم

اقا منو بپذير بشم يارت

اقا غ ل ط ك ر د م ...

اهاي دخترايي ك ميايد وبم

مسخرم نكنيد چون گناه داره

هر كي ااين مطلبارو ميخونه

مشمول الضمه اس اگه اقا رو بشناسه ب اون چيزاي ك اقا ميخاد عمل نكنه...

+ نوشته شده در  یک شنبه 11 مهر 1395برچسب:,ساعت 21:52  توسط TARANOOM مردم قهر خدا بیچارمون میکنه

مردم دست بردارین از گناهاتون

مردم هر چی تو این چشاتون نگاه میکنم  این چشایی ک خدا تو کاسه ی کله ی ما گذاشته

۵۰۰ سال عمر بکن نیستن

مردم وایسا جلو اینه نگا ب چشات بکن والله این چشما داد میزنه ما مردنیم

مردم بخدا میمیریم

مردم بخدا شب اول قبرو ما میبینیم

مردم والله بدنمونو رو سنگ مرده شور خونه خواهد بود

مردم بخدا از زن و بچمون جدامون میکنن

مردم بخدا لباسامونو میکنن

مردم این بدنمونو ی روز رو سنگ مرده شور خونه میشورن

مردم ی روز نوبت ما میشه میگن کفنشو بیارین

مردم تابوتمونو اماده میکنن

مردم بخدا ی روزی سرازیر قبرمون میکنن

مردم بخدا ی روزی صورت ماروهم خاک قبر می‍پوشونه

مردم شب اول قبر علی میاد سراغمون رومون نمیشه تو روش نگاه کنیما

چرا تو عروسی عرق پخش میکنید

خدا مرگ ب من بده

از کجا بگم از چی بگم چقدر بگم

خندوندمو گفتم

داد زدمو گفتم ارام حرف امام زمانو گفتم

التماستون کردمو گفتم نمیدونم دیگه چجوری بگم

چی از جون امام زمان میخاید

چی از حجة ابن حسن میخاین

ما ک از غم کشتیمش دیگه

اقا خدمت امام زمان رسیده

تو جمکران یکی از علمای قم میگفت پوست واستخون شده پسر فاطمه

زیر چشماش کبود شده پسر فاطمه

اقا چرا اینجوری شدی

از دست شیعه هام دارم میسوزمو میسازم 

استاد دانشمند اقای را‍فی پور

 

                               

+ نوشته شده در  چهار شنبه 7 مهر 1395برچسب:,ساعت 22:11  توسط TARANOOM + نوشته شده در  دو شنبه 24 خرداد 1395برچسب:,ساعت 19:37  توسط TARANOOM اخرين باري ك همديگرو ديديم

بهم گفت ك چرا تو توي حرفات بهم نميگي عشقم

تقريبا ي ماه پيش بود

تصميم گرفتم منم عشقم رو بهش نشون بدم ولي

ميدونستم اوني ك عشقشو ابراز ميكنه زودتر ميتونه دل بكنه

اما اوني ك ابراز نميكنه و عشقشو تو دلش نگه ميداره نميتونه ب راحتي دل بكنه

نميتونه

ي ماه بعد دوباره ديدمش

وقتي باهم حرف زديم

من:سلام عزيزم خوبي؟

اون:سلام بد نيستم

من:چ خبرا

اون:هيچي جز اينكه...      وسكوت كرد

من:جزاينكه چي؟

اون:ميخام ي چيزي بهت بگم ولي ميترسم 

من:از چي؟         انگار ميدونستم چي ميخواد بگه ولي...

اون:من ديگه نميتونم باهات باشم نميتونم 

من:چي شده عشقم چي داري ميگي ديونه شدي؟

اون:لبخند زد و اشك تو چشاش حلقه شد دويد و همونطور ك داشت دور ميشد 

ب پشت سرش نگاه ميكرد و بادستش نشونه ي سكوت رو بهم نشون ميداد و

اروم اشكاشو پاك ميكرد...

روزام با درد ديدنش گذشت 

دوسه ماه بعد عروسي دوستم دعوت بودم

از ي طرف خوشحال بودم ك دوستم داره ازدواجميكنه

از ي طرفم دلشكسته ك اگه من از عشقم جدا نشده بودم حالا عروسي منم بود

رسيدم در تالار

رفتم تو همه ميرقصين

منتظر عروس دوماد بودن

تا اينكه اون لحظه فرا رسيد

واي چقد خوشگل شده بود دوستم

مباركش باش گل من كنار دوستم چقد بهم ميومدن 

مباركت باش دوستم  

عشق مباركت باش دوستم...

 

 

+ نوشته شده در  پنج شنبه 20 خرداد 1395برچسب:,ساعت 11:46  توسط TARANOOM + نوشته شده در  سه شنبه 21 ارديبهشت 1395برچسب:,ساعت 13:43  توسط TARANOOM ❤مــن❤

اخـــم کردن تـــو رو

به خنـــدیدن با کســی دیــگه عوض نمیکــنم…

❤مــن؛❤

روزای سخــت با تـــو رو

با روزای خــوب کنار کســی دیگه عــوض نمیکــنم…

❤مــن؛❤

حـتی نداشــته هایــت را

با داشتــه های کسـی دیگه عــوض نمیکنــم…

❤مــن؛❤

حتــی اگه نباشــی هم

جاتـــو با کســی عوض نمیکنــم…

+ نوشته شده در  پنج شنبه 5 فروردين 1395برچسب:,ساعت 17:20  توسط TARANOOM ⇩ ﺑـــــﻮى سیگار ﮔﺮِﻓﺘـــِـــہ ﺗــَــــــــﻤﺎﻡ ﺯِﻧﺪِﮔــﻴـــــﻢ ⇩

⇦ ﺗُــــﻮيى ڪِہ ﺑِﺨـــﺎﻃِـــﺮ ﻛِﺸﻴـــﺪَﻥ ﻳڪ قلیان...

ﺁﺳـــــِـــــﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑــِـــہ ﺯَﻣﻴــــــــــﻦ ﻣﻴـــــﺪﻭﺧﺘـــــــــے ... ⇨

↯ ﻧﻴﺴﺘــــــــــے تا ﺑِﺒﻴــــــــــنى ↯

⇦ پــــُـــــک ﺑـــــِـــــہ ﭘـــــُــــک ﺑـــــِـــــہ ...

ﺳﻴﻨـــِہ ﺍَﻡ ﺷِﻠــﻴڪ ﻣﻴڪُنَم ...

⇦ شایــــَــــد مث قدیما ﺑـــــﻴﺎيے ﻭ بِگـــــويے ... ⇨

ﺟــــْــــــﺎﻥ ﻣــــــَــــﻦ ﻧـــــَـــــڪِش

+ نوشته شده در  چهار شنبه 26 اسفند 1394برچسب:,ساعت 19:8  توسط TARANOOM  

بہﺳَﻼﻣَﺘـےِ ﺍﻭﻧﺎیے کِہ

ﻫـــَﻢ ﺩِﻝ ﺩﺍﺭَﻥ ﻭ ﻫـــَﻢ ﻣَﻌﺮﻓَتــ

ﺍﻣّـــــــﺎ ﮐﺴٓـےﺭﻭﻧــــَﺪﺍﺭَﻥ

سَلامَــتے داداشیــایے کِہ

بِـخاطِر جیبـــ خالیشون کنار گذاشتہ شدن

سَلامـَــتـے دختـــر خانومایے کہ

بِخاطِـر پاکـ بودنشون کنار گذاشتہ شُدن

مشتــــــــے

ﻫـﯿٓـﭻ ﮐـَﺲ ﺑـے ﮐـَﺲ ﻧـﯿـٓﺴـﺖ

ﺍﻣـٰﺎ ﺩَﻣَِـﺶ ﮔـﺮٓﻡ ﺍﻭﻧـﯿٓـﮑـہ ﺑـﺎ ﻫـَﺮ ﮐـَﺲ ﻧـﯿـﺴـتـــ

+ نوشته شده در  چهار شنبه 26 اسفند 1394برچسب:,ساعت 19:4  توسط TARANOOM یہ روز داشـــتم قدم ميزدم تو خيابوڹ

نميدونم ڪجاے فلاڹ شهر يہ عابر ڪہ اصلا تو حاݪ خودش نبود

محڪم خورد بہ مڹ گفــتم : هووو !! حواست ڪجاست بابا

يه نگا بهم ڪرد و آروم گفت:

عذر ميخوام خيلے داغــونم حواسم اصلا نبود..

منم ڪہ سرم درد ميڪنه با آدماے داغوڹ حرف بزنم گفتم :

حالا چے شده اينجورے بہ هم ريختہ اے؟

يه نـــخ سيگار دراورد و فندك زد زيرش گفت: تا حالا عاشــق شدے؟

گفتم هــــۍ ... ڪم و بيش..!

گفت تا حالا لُـــپت از ندارے جلوش گل انداختہ؟

گفتم جَوونی و نداريـش ديگه...

گفت : مڹ عاشق يه زڹ شوهر دارم...

حرفشو قطع ڪردم ! گفتم : نگا ڪڹ داداش نداشتيم ديگہ !!!

تو ايڹ مورد نيستم!

نگام ڪرد گفت : امروز مُرد ...

خنديدم گفتم : بهتر بابا راحت شدے

حاجۍ خيلے ناجوره زڹ شوهر دار خدايـــــے !

يہ قطره اشك از گوشہ ے چشـمش لــيز خورد و آروم گفت:

امروز بۍ مـــادر شدم...!

محڪم بغلش ڪردم و گفتم: غلــط ڪردم!

+ نوشته شده در  چهار شنبه 26 اسفند 1394برچسب:,ساعت 19:1  توسط TARANOOM  رَفـــــت!!

خِجٰالَت کِشیدَم بـگَمْ مَــــــــنْ هَنُوز هَم دُوســــــّت دٰارَم

 دلــــــم نَیُومَد بگَم: دَمـــِت گَرم گَــــند زَدی بَه تَمٰام بٰاوَرهٰایم!

 حسه لــــَجبٰازیم نَذاشت بـــِگَم "بـــِبَخشَم"

 غُـــــرُورَم نــــذاشْت بــــِگَم: "نـــــــَرُو" بــــِمُون کِنٰارَم !

 دِلـــــَم نِمیزٰاره فَرٰامُـــــوُشِش کُنَم!

 عــــــَقلَم نمیزٰاره بِگَم "بــــَرگَرد"

 خـــــٰاطِرٰاتِش نـــــِمیزٰاره "نـــــــَفَس"بِکِشَم!

 "قــــــِسمَت" نـــــِمیزٰارِه دَستهٰام حَتٰی به روُیٰایِ دٰاشـــــتَنِِش بِرِسِه!

 وَ این وَسَط "خــــــــُدٰا" بٰا این هَمِه بــــــُزُرگیش فَقَط

 نِگـــــــــٰاه کَرد هــــــــــــ‌یچ نَگُفت!!

+ نوشته شده در  چهار شنبه 26 اسفند 1394برچسب:,ساعت 18:56  توسط TARANOOM بی وفایی کن وفایت می کنند

 

با وفا باشی خیانت می کنند

 

مهربانی گرچه آیینه ی خوشیست

 

مهربان باشی رهایت می کنند

+ نوشته شده در  چهار شنبه 26 اسفند 1394برچسب:,ساعت 18:53  توسط TARANOOM دفتر عشـــق كه بسته شـد

دیـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــــــــدم
خونـم حـلال ولـی بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون
به پایه تو حــروم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
اونیكه عاشـق شده بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
بد جوری تو كار تو مونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
برای فاتحه بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
حالا باید فاتحه خونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
تــــموم وســـعت دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
بـه نـام تـو سنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد زدم
غــرور لعنتی میگفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
بازی عشـــــقو بلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
از تــــو گــــله نمیكنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
از دســـت قــــلبم شاكیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
چــرا گذشتـــم از خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودم
چــــــــراغ ره تـاریكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیم
دوسـت ندارم چشمای مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
فردا بـه آفتاب وا بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
چه خوب میشه تصمیم تــــــــــــــــــــــــــــــــو
آخـر مـاجرا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشه
دسـت و دلت نلــــــــــــــــــــــــرزه
بزن تیر خـــــــــــــــــلاص رو
ازاون كه عاشقـــت بود
بشنواین التماس رو
ــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــ

ـــــــــ

-

+ نوشته شده در  چهار شنبه 26 اسفند 1394برچسب:,ساعت 18:48  توسط TARANOOM + نوشته شده در  جمعه 21 اسفند 1394برچسب:,ساعت 22:19  توسط TARANOOM + نوشته شده در  جمعه 21 اسفند 1394برچسب:,ساعت 21:57  توسط TARANOOM + نوشته شده در  جمعه 21 اسفند 1394برچسب:,ساعت 21:49  توسط TARANOOM + نوشته شده در  جمعه 21 اسفند 1394برچسب:,ساعت 21:42  توسط TARANOOM + نوشته شده در  سه شنبه 11 اسفند 1394برچسب:,ساعت 11:19  توسط TARANOOM + نوشته شده در  سه شنبه 11 اسفند 1394برچسب:,ساعت 11:4  توسط TARANOOM + نوشته شده در  سه شنبه 11 اسفند 1394برچسب:,ساعت 10:57  توسط TARANOOM + نوشته شده در  سه شنبه 11 اسفند 1394برچسب:,ساعت 10:56  توسط TARANOOM 


تیرباس - تجسم عــشق - دانلود | وی عشق